Formacja
images/headers/banner_parafia_2016.jpg

Plan na marzec

TAJEMNICE RADOSNE
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Roman B.
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety Jan B.
3. Narodzenie Jezusa Roman B.
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni Roman B.
5. Odnalezienie Jezusa w świątyni ks. Krzysztof
TAJEMNICE BOLESNE
1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu ks. Mateusz
2. Biczowanie Jezusa Dariusz R.
3. Cierniem ukoronowanie Jezusa Ryszard G.
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię Paweł G.
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Roman B.
TAJEMNICE CHWALEBNE    
1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Mateusz B.
2. Wniebowstąpienie Chrystusa Jakub Cz.
3. Zesłanie Ducha Świętego Jan W.
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Jan M.
5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi Michał B.
TAJEMNICE ŚWIATŁA    
1. Chrzest Jezusa w Jordanie Jerzy L.
2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej Henryk M.
3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia dk Michał
4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor Andrzej R.
5. Ustanowienie Eucharystii Andrzej J.R.