Szast! Zapłonęło światełko, rzucając snopy iskier i oświetlając małą rączkę, która trzymała zapałkę”.

Hans Christian Andersen - „Dziewczynka z zapałkami”

Akcja CARITAS Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej „Zapałka nie ogrzeje” skierowana na pomoc potrzebującym w zakupie opału lub opłaceniu ogrzewania zostanie przeprowadzona w parafii Miłosierdzia Bożego w Pile w niedziele 8 i 15 listopada 2020 r. Zbiórka pieniędzy będzie miała miejsce po Mszach Świętych o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00.

Każdego roku byliście z nami. Dziś wierzymy, że pomimo sytuacji, która ogranicza nasze działania fizycznie, nie ograniczy siły naszych serc i po raz kolejny pomożemy – bo chcemy. Już dziś wpłaty można na ten cel dokonać na konto Caritas parafii Miłosierdzia Bożego BS - LIPKA 59 8943 0004 0009 6999 2000 0020 z dopiskiem: „Zapałka nie ogrzeje”.

Ofiarodawcy otrzymają za okazane wsparcie finansowe specjalnie wyprodukowane na ten cel symboliczne pudełka zapałek, opatrzone hasłem i logo CARITAS.