Gdy się w Betlejem narodziłeś, pokój ludziom ogłosiłeś.

A gdy po Męce Zmartwychwstałeś, uczniów pokojem powitałeś.

Od Ojca dar przynosisz, boś Ty jest łagodny Król Dobroci!

 

s. M. Beata od Jezusa Eucharystycznego OCD