ODPUST ZUPEŁNY

Odpust zupełny można uzyskać w ciągu dnia jeden raz. Aby to uczynić, należy poza wyznaczonym czynem odpustowym spełnić następujące cztery warunki:

  • przez sakrament pokuty i pojednania oczyścić się z grzechów, aby przygotować się na przyjęcie odpustu. Po jednej spowiedzi świętej można uzyskać odpust zupełny wiele razy, o ile trwa się w stanie czystości serca;
  • przyjąć Komunię świętą sakramentalną (nie duchową). Po przyjęciu jednej Komunii świętej w ciągu dnia można uzyskać tylko jeden odpust zupełny;
  • odmówić modlitwę w intencjach papieża. Po zmówieniu jednej modlitwy w intencjach Ojca Świętego w ciągu dnia można uzyskać tylko jeden odpust. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo;
  • nie mieć przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. W warunku tym chodzi o szczere nastawienie umysłu i woli, aby wypełniać wolę Bożą także w szczegółach, o umiłowanie woli Bożej przy jednoczesnym odwróceniu się od nieuporządkowanych powiązań ze światem i samym sobą.


Odpust zupełny w Wielkim Poście

Odpustu zupełnego (po spełnieniu powyższych warunków) udziela się wiernemu, który:

  • W jakikolwiek piątek Wielkiego Postu, po Komunii św. pobożnie odmówi modlitwę OTO JA, DOBRY I NAJSŁODSZY JEZU przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego.
  • Przynajmniej przez pełne trzy dni będzie uczestniczyć w rekolekcjach.
  • Albo sam odprawi nabożeństwo Drogi Krzyżowej, albo zjednoczy się pobożnie z nabożeństwem Drogi Krzyżowej sprawowanym przez Ojca świętego i bezpośrednio przekazywanym za pomocą telewizji lub radia.
  • weźmie pobożny udział w nabożeństwie Gorzkich Żalów w jakimkolwiek kościele na terenie Polski.

Back to top