Zachęcamy do medytacji nad tajemnicą cudu w Kanie Galilejskiej.