Zachęcamy do medytacji nad tajemnicą śmierci krzyżowej Jezusa.