codziennie 20 minut dla Boga

  • czytanie Pisma Świętego zacznij zawsze od modlitwy. Poproś Ducha Świętego, aby przygotował Twoje serce na przyjęcie słowa Bożego
  • jeśli za jakiegoś powodu (przepracowania, wyjazdu) stracisz dzień czy dwa dni lektury, możesz te teksty pominąć, a wrócić do nich wtedy, gdy będziesz mieć więcej czasu wolnego (np. w niedzielę)
  • notuj trudności, sprawy niejasne i pytania rodzące się podczas lektury Pisma Świętego i przy okazji szukaj ich wyjaśnienia np. u swojego spowiednika, znajomego kapłana (ks. Krzysztof 604 83 24 05) lub innej osoby, która ma w tym względzie wiedzę i doświadczenie
  • poinformuj swoich domowników o podjętym zobowiązaniu i poproś ich, aby przy różnych okazjach pytali cię o postępy i dopingowali
  • zaznaczaj przeczytane już fragmenty
  • powiedz swojemu spowiednikowi albo duszpasterzowi o zamiarze podjęcia takiego zobowiązania

Dzień 1