Żywy Różaniec
TAJEMNICE RADOSNE
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie - Andrzej J.R.
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety - Roman B.
3. Narodzenie Jezusa - Jan B.
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni - Roman B.
5. Odnalezienie Jezusa w świątyni - Roman B.
TAJEMNICE BOLESNE
1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu - ks. Krzysztof
2. Biczowanie Jezusa - ks. Mateusz
3. Cierniem ukoronowanie Jezusa - Dariusz R.
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię - Ryszard G.
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa - Paweł G.
TAJEMNICE CHWALEBNE    
1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - Roman B.
2. Wniebowstąpienie Chrystusa - Mateusz B.
3. Zesłanie Ducha Świętego - Jakub Cz.
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Jan W.
5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi - Jan M.
TAJEMNICE ŚWIATŁA    
1. Chrzest Jezusa w Jordanie - Michał B.
2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej - Jerzy L.
3. Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia - Henryk M.
4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor - dk Michał
5. Ustanowienie Eucharystii -  Andrzej R.