L.P.

OSOBA

 TAJEMNICA

2. Zofia B. Zwiastowanie NMP
3. Tadeusz C. Nawiedzenie NMP
4. ... Narodzenie Jezusa