Nasze diecezjalne seminarium duchowne w Koszalinie zaprasza młodych, którzy myślą o kapłaństwie, do przeżycia tzw. roku propedeutycznego. W Domu św. Jana Pawła II w Szczecinku, przez 9 miesięcy, razem z kapłanami i innymi młodymi ludźmi, można pogłębić swoją wiarę oraz rozeznać lepiej swoje powołanie. Szczegóły na stronie seminarium duchownego w Koszalinie.

Warto obejrzeć:

http://www.wsdkoszalin.eu/article-250

http://www.wsdkoszalin.eu/article-246

Ps. Zwłaszcza, że moderatorem roku propedeutycznego został ks. Rafał Dresler.