Archiwum
21 września obchodzimy Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.
Obraz Caravaggio "Powołanie świętego Mateusza" nawiązuje do ewangelicznej sceny <>>  (Mt 9,9).
Na obrazie widzimy trzy wskazujące dłonie, symbolizujące trzy aspekty powołania apostoła: dłoń Jezusa oznaczająca "Pójdź za mną", dłoń Mateusza wskazująca na siebie samego niejako w pytaniu "Ja?", i dłoń Piotra, która oznacza potwierdzenie Kościoła.

W tym dniu obchodzi imieniny nasz ksiądz Mateusz.
Z okazji imienin życzymy księdzu Mateuszowi, aby podobnie jak Jego patron, nieustannie słyszał Chrystusowe wezwanie, odpowiadał na nie i czuł wsparcie Kościoła w codziennych zmaganiach.
Niech Chrystus błogosławi.