Archiwum
Od 1  do  8 listopada można uzyskać odpust zupełny za zmarłych pod zwykłymi warunkami. Wymagane są: stan łaski uświęcającej (spowiedź, przyjęcie komunii św.), nawiedzenie w tych dniach jakiegokolwiek cmentarza oraz zmówienie którejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych.