Archiwum

Rozpoczynamy Adwent - czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.

Roraty to Msza Święta, odprawiana codziennie  (kiedyś przed świtem), ku czci Najświętszej Maryi Panny. Nazwa ta pochodzi od słów pieśni na wejście: "Rorate caeli desuper" - "Spuśćcie rosę niebiosa".  Najstarsze ślady odprawianej w Polsce Mszy Świętej Roratniej sięgają XII w. W wieku XVI roraty były już znane w całej Polsce. Roraty to oczekiwanie na przyjście Pana z Matką Najświętszą, która pozostaje najlepszym wzorem postawy adwentowej. Wspomnienie rzeczy ostatecznych, czuwanie, podkreśla dodatkowo pora nocna; zapalone lampy mogą oznaczać lampy mądrych panien oczekujących na oblubieńca (Mt.25, 1- 13).  Adwent przypomina nam, że całe nasze życie jest czekaniem. Zawsze do czegoś dążymy. Człowiek, który w życiu już na nic nie czeka jest nieszczęśliwy. Nasze życie staje się piękne, dlatego, że jest czekaniem, jest dążeniem do czegoś, czekaniem na Kogoś, czekaniem na przychodzącego Chrystusa. To czekanie wierni najwymowniej wyrażają na Roratach. Dzieci przynoszą oświetlone lampki.

 

W naszej parafii RORATY będą odprawiane od poniedziałku do piątku, o godz. 7.00. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w roratach i podtrzymywania katolickiej tradycji adwentowej. Prosimy, aby osoby dorosłe pomogły dzieciom wykonać (nabyć) lampiony

 

W ramach adwentowych przygotowań za tydzień w II niedzielę Adwentu rozpoczynamy rekolekcje, które potrwają do środy włącznie. W tym roku rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz Roda, dyrektor diecezjalnego Caritas. Msze św. z naukami w czasie rekolekcji o godz. 9.00; 16.30 i 18.00.