Archiwum
Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. (Łk 2,10)   Drodzy Parafianie, Z okazji świętego czasu Narodzenia Bożej Dzieciny życzymy pełni łask, a szczególnie wielkiej ufności i otwarcia na dary Bożego Miłosierdzia. Niech błogosławieństwo płynące poprzez Bramy Miłosierdzia w nadzwyczajnym Roku Łaski napełnia wszystkich radością i pokojem serc.  

Wasi Duszpasterze