4 Marca 2018 roku w naszej parafii gości ks. Krzysztof Witwicki - prezes fundacji Dobre Media Nowej Ewangelizacji - "wielki wzrostem i sercem" - jak mówi ks. Proboszcz. Fundacja ta powołana została do istnienia 2012 roku przez Diecezję Koszalińko-Kołbrzeską. Jej misją jest pokazywanie mocy Słowa Bożego. Zapytacie się - jak pokazać Słowo Boże?

Fundacja czyni to za pomocą obrazu. Prowadzi ona w internecie telewizję Dobre Media - www.dobremedia.org Tam, gdzie jest głoszone Słowo Boże, tam dzieją się znaki i cuda i tam często są pracownicy Dobrych Mediów przekazując transmisję na żywo. Dobre Media to przede wszystkim transmisje z forów charyzmatycznych, sesji formacyjnych, rekolekcji, warszatów, sympozjów, na wspomnanej wyżej stronie internetowej, ale również na stronach youtube i facebook. To również ponad 3 tysiące nagrań, które można odnaleść klikając tutaj.

Dobre Media mają swoją siedzibę w Koszalinie przy ul. Franciszkańskiej 1 - w zabudowaniach parafii franciszkańskiej. W biurze pracuje obecnie 5 osób. Są to osoby, które na codzień zajmują się pracą admistracyjną konieczną do funkcjonowania fundacji w ramach prawa polskiego, montują nagrane materiały filmowe, zajmują się produkcją płyt DVD, MP3, prowadzą sklep internetowy, doglądają strony internetowe. W weekendy często są w trasie i realizują wydarzenia w różnych krańcach Polski.

Kilka tygodni temu ekipa Dobrych Mediów założyła stałe kamery w sanktuarium św. Józefa w Słupsku - zobacz tutaj.

Ksiądz Krzysztof Witwicki głosi dziś homilie opisując emocje Jezusa wyrzucającego przekupiów ze świątyni w Jerozolimie. Jest to jednak dopiero punkt wyjścia w drodzie do głębi serca każdego z nas, w którym na dnie zapisany jest dekalog. Autorzy natchnieni używają języka bardzo plastycznego - obrazowego. Słowo Boże buduje w nas obrazy - a obrazy mówią. Ks. Krzysztof ukazuje, że pomocą w odkrywaniu głębi serca jest również obraz mówiący o działaniu Boga. Warto się nimi otaczać. Cenne dla wzrostu naszej wiary jest słuchanie świadków, których wypowiedzi i nauczanie znajdziemy również na stronach Dobrych Mediów. Porządek, który czyni Jezus w świątyni, potrzebny jest również w światyniach naszych serc. Kaznodzieja zachęca: "Pozwólmy się Jezusowi poprowadzić po ogromnych przestrzeniach naszego wnętrza, tak pięknego. Jak mawiała św. Teresa Wielka - jakże piękna musi  być dusza ludzka, skoro w niej zgodził się zamieszkać Bóg".

Księdzu Krzysztofowi jak i jego współpracownikom oraz widzom Dobrych Mediów życzymy doświadczenia hojności Boga w Jego błogosławieństwie i w doświadczeniu Miłosierdzia.