10 listopada – XXXII Niedziela Zwykła
  7:30    o zdrowie i silną wiarę dla Janiny, jej dzieci i ich rodzin
  9:30    + Stanisława i Piotr SIKORSCY oraz ich zmarłe dzieci i wnuki
11:00    + Helena (13. rocznica śmierci), Zbigniew - o życie wieczne dla nich
11:00    + Walenty BEDYŃSKI
12:30    o błogosławieństwo Boże dla męża Stanisława w 80. rocznicę urodzin (int. od żony z dziećmi)
18:00    + Zofia NIEGODZISZ (Msza gregoriańska 16)

11 listopada – poniedziałek – św. Marcina z Tours, bpa
  8:00    w dniu 50. urodzin w podziękowaniu za dar życia i wszelkie łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże przez Serce Maryi dla Andrzeja
15:15    + Henryk, Bogumiła, Marek, Jan, Franciszek i Maria HOMA - o miłosierdzie Boże
18:00    + Zofia NIEGODZISZ (Msza gregoriańska 17)
12 listopada – wtorek – św. Jozafata, bpa i m.
  8:00    + Zofia NIEGODZISZ (Msza gregoriańska 18)
18:00    + Eugeniusz KROPIWNICKI (int. od pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej w Pile)
18:00    + Zofia (int. od męża z dziećmi)
13 listopada – środa – śś. męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
  8:00    + Zofia NIEGODZISZ (Msza gregoriańska 19)
18:00    + Maria DURLEJ (int. od uczestników pogrzebu)
14 listopada - czwartek
  8:00    + rodzice: Stanisława i Stanisław - o wieczną radość dla nich z podziękowaniem za dar życia
18:00    + Zofia NIEGODZISZ (Msza gregoriańska 20)
18:00    + zmarli z rodziny JAŚKOWIAKÓW: Wiktoria i Henryk; + Mieczysław SOSNOWSKI
15 listopada - piątek
  8:00    + za zmarłych ludzi z Kościoła Prawosławnego z rodzin NICZYPIERÓG, PECH i KWATERUKÓW
18:00    + Zofia NIEGODZISZ (Msza gregoriańska 21)
18:00    z okazji 60. rocznicy urodzin Kazimierza - o zdrowie dla niego i całej rodziny
16 listopada - sobota
  8:00    + Zofia NIEGODZISZ (Msza gregoriańska 22)
18:00    + Franciszek, Apolonia, Jan, Józefa i Stanisław
18:00    + rodzice z obojga stron: Józefa i Teofil, Regina i Franciszek
17 listopada -  XXXIII Niedziela Zwykła
  7:30    + Michał BROGOWSKI w rocznicę śmierci
  9:30    + Zofia NIEGODZISZ (Msza gregoriańska 23)
11:00    + Rafał KACZMAREK (2. rocznica śmierci)
12:30    dziękczynna za 30 lat życia Łukasza KAWAŁKO z prośbą o duchowe dary na dalsze lata życia przez Serce Matki Bożej Ostrobramskiej
12:30    + Antoni, Stefania, Alfons, Maria, Henryk
18:00    + Maria, Wojciech ĆMIL; + Mieczysław, Jerzy MAJDA