23 grudzień – IV Niedziela Adwentu
7:30 - + Adam
9:30 -+ Anna ADAMCZAK - KRAKOWSKA (int. od najbliższej rodziny)
11:00 - + Zbigniew KOCHMAŃSKI (int. od Barbary Nowojskiej)
12:30 - + Zbigniew GRACZYK (30 rocznica śmierci) i + zmarłych z rodziny
18:00 - + Henryk (18 rocznica śmierci), + Jadwiga (25 rocznica śmierci)

Back to top