1. Bóg zapłać za OFIARY na tacę, które przeznaczamy na remonty przy kościele. Wciąż nie możemy rozpocząć prac przy wejściu do kościoła, gdyż trwa proces przygotowywania dokumentacji.
  2. Łączymy się DUCHOWO Z PIELGRZYMAMI, którzy 13 sierpnia wchodzą na Jasną Górę, szczególnie pamiętajmy o Jubilacie, KSIĘDZU RAFALE, który 11 sierpnia obchodzi swój dzień urodzin.
  3. W środę WSPOMNIENIE ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO, patrona naszej diecezji.
  1. W czwartek 15 sierpnia UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP – porządek Mszy św. jak w niedzielę (7:30, 9:30, 11:00, 12:30 i 18:00). Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych. Błogosławieństwo ziół i kwiatów po Mszach św. Taca z tego dnia jest przeznaczona na kształcenie w diecezji i KUL oraz katedrę w Koszalinie.
  2. 15 VIII – Diecezjalna XXII Pielgrzymka Rodzin na Górę Chełmską. Plan: 10:00 – czuwanie; 12:00 Eucharystia.
  3. GOŚĆ NIEDZIELNY: Płyta z pieśniami patriotycznymi i religijnymi.