W Środę Popielcową rozpoczęliśmy czas przygotowania do Wielkanocy. Zapraszamy wszystkie dzieci na Drogi Krzyżowe w każdy piątek (16 i 23 lutego, 2, 9, 16 i 23 marca) o godz. 16:30, a szczególnie te, które w tym roku przyjmą Zmartwychwstałego Jezusa pierwszy raz do swego serca. Obyśmy wszyscy potrafili cieszyć się z Jezusem Jego zmartwychwstaniem przychodząc na Msze święte rezurekcyjne, ale także dzielić z Nim Jego męki i cierpienia. Śniadanie wielkanocne ze święconki wielkosobotniej lepiej smakuje, gdy najpierw skosztuje się duchowo goryczy męki Pańskiej.

Back to top