W Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia 2021 r.) o godz. 10:00 zostanie transmitowana z koszalińskiej katedry Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka. Intencją tej Mszy św. będzie modlitwa za wszystkich organizatorów i uczestników dotychczasowych orszaków czy marszów w naszej diecezji. 

Eucharystię będzie transmitowała nasza telewizja ewangelizacyjna Dobre Media <https://dobremedia.org>.