Nocna Adoracja Jezusa Eucharystycznego
15-16.03.2019 r.
Piątek godz. 20:00 - 21:00 - modlitwa prowadzona
Piątek godz. 21:00 - 23:00 - możliwość spowiedzi
Sobota godz. 7:55 - błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Jałmużna, modlitwa i post...
Tej nocy będzie szansa na szczególną modlitwę, bo przed Jezusem wystawionym na ołtarzu - całą noc!
Co robić podczas takiego spotkania???
Po prostu BYĆ przed NIM.
Ojciec Raniero Cantalamessa, kaznodzieja domu papieskiego, pisząc o kontemplacji eucharystycznej przywołuje wielu mistrzów duchowych i ich próby zdefiniowania, czym kontemplacja Eucharystii jest.
I tak Hugo od św. Wiktora mówi, że to „Spojrzenie wolne, przenikające i nieruchome”.
Św. Bonawentura nazywa kontemplację „uczuciowym spojrzeniem na Boga”.
Św. Jan Maria Vianney opowiada o kontemplacji wieśniaka z Ars, który całe godziny spędzał nieruchomy w kościele ze wzrokiem utkwionym w tabernakulum, a pytany przez Świętego Proboszcza, co robi przez cały dzień, odpowiedział: „Nic, ja patrzę na Niego, a On patrzy na mnie”.

Link do Nocnej Adoracji Jezusa - Facebook

Back to top