"Patrzy Bóg Ojciec na ten piękny świat, na swoje dzieło,

I ubolewa skąd tyle zła w tym świecie się wzięło?"