Zamieszczamy link do zebranej kolekcji o kard. Stefanie Wyszyńskim.
    
https://wakelet.com/wake/gLvJzqEeIrGG-yeDuCm8V  
 
Kolekcję zebrały: pp. Irena Hanus i Katarzyna Pastusiak w ramach projektu Oddziału Okręgowego Szczecińsko-Koszalińskiego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana": "Prymas Tysiąclecia”. 

Zebrane materiały zostały podzielone na następujące działy:
1. HISTORIA ŻYCIA (biografia)
2. FILMY
3. PROPOZYCJE NA KATECHEZĘ (ćwiczenia, pomysły, prezentacje, metody, inspiracje)


4. PUBLIKACJE (książki, artykuły, strony internetowe) i inne materiały. 

Życzymy światła Ducha Świętego w lekturze.