Zapisy do bierzmowania

Ogłaszamy zapisy dla młodzieży z klas 8 chcącej przygotowywać się i przystąpić w naszej parafii do sakramentu bierzmowania. Chętną młodzież zapraszamy wraz z rodzicami do biura parafialnego,  w dni powszednie po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 18.40). Obecność rodziców obowiązkowa. Zapisy potrwają do 24 kwietnia.

         Osoby spoza naszej parafii proszone są o dostarczenie zgody na przygotowanie i przyjęcie sakramentu bierzmowania z parafii pochodzenia. Bliższe informacje można uzyskać u ks. Marcina (606 437 116).

Bierzmowanie 2021

Otaczamy modlitwą wszystkich młodych, którzy w ostatnim czasie przyjęli dar Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. W najbliższą niedzielę dojrzałymi chrześcijanami staną się ostatnie 4 osoby, które zgłosiły się do naszej parafii.

Natępne bierzmowanie jest zaplanowane jesienią 2021 roku. Przygotowanie do niego trwa już od 2 lat.

Bierzmowanie 2020

W związku z zarządzeniem ks. biskupa Ordynariusza informujemy, że SAKRAMENT BIERZMOWANIA w naszej parafii będzie udzielany przez ks. proboszcza w małych grupach (2-4 kandydatów + rodzice i świadkowie) w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 18.00. Prosimy każdą osobę przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania o rezerwowanie dla siebie dogodnego terminu. Prosimy uczynić to osobiście w biurze parafialnym po Mszy św. lub telefonicznie 797 634 437.

Lista kandydatów do bierzmowania 2019

Lista kandydatów do bierzmowania – 28 IV 2019 r.:

Bierzmowanie

Dokumenty potrzebne do bierzmowania:

  • skrócony odpis aktu chrztu (w przypadku chrztu w innej parafii, w której będzie miało miejsce bierzmowanie)
  • świadectwo katechizacji
  • wypełniona karta zgłoszeniowa

Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej (bierzmowania) trwa w cyklu dwuletnim.