Bierzmowanie

Dokumenty potrzebne do bierzmowania:

  • zaświadczenie o chrzcie świętym
  • świadectwo katechizacji

Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej (bierzmowania) trwa w cyklu trzyletnim.