Dokumenty potrzebne do bierzmowania:

  • zaświadczenie o chrzcie świętym (w przypadku chrztu w innej parafii, w której będzie miało miejsce bierzmowanie)
  • świadectwo katechizacji
  • wypełniona karta zgłoszeniowa

Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej (bierzmowania) trwa w cyklu dwuletnim.
 

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania dla rodziców, chcących zapisać dziecko do grupy przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania:

Poniższe dokumenty należy wydrukować dwustronnie:

Karta zgłoszeniowa PDF

Back to top