Bierzmowanie

Dokumenty potrzebne do bierzmowania:

  • zaświadczenie o chrzcie świętym (w przypadku chrztu w innej parafii, w której będzie miało miejsce bierzmowanie)
  • świadectwo katechizacji
  • wypełniona karta zgłoszeniowa

Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej (bierzmowania) trwa w cyklu trzyletnim.
 

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania dla rodziców, chcących zapisać dziecko do grupy przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania:
Informacje o przygotowaniu w parafii
Poniższe dokumenty należy wydrukować dwustronnie:
Karta zgłoszeniowa PDF
Karta podpisów kwiecień-sierpień 2019 PDF
Karta podpisów kwiecień-sierpień 2019