Proboszcz parafii
ks. Krzysztof Kowal
 data święceń: 15.06.1991 r. - ustanowiony: 01.08.2016 r.
 
Wikariusz
ks. Marcin Górski
data święceń: 29.05.2004 r. - ustanowiony: 24.08.2020 r.
 
Pomoc duszpasterska
ks. Tomasz Rembelski
data święceń: 30.05.1998 r. - ustanowiony: 06.08.2021 r.