Proboszcz parafii
ks. Krzysztof Kowal
 data święceń: 15.06.1991 r. - ustanowiony: 01.08.2016 r.
 
Pomoc duszpasterska
ks. Marian Kraszewski
data święceń: 27.05.1984 r. - ustanowiony: 27.08.2023 r.