Proboszcz parafii
ks. Krzysztof Kowal
 data święceń: 15.06.1991 r. - ustanowiony: 01.08.2016 r.
Wikariusz
ks. Rafał Dresler
data święceń: 20.05.2017 r. - ustanowiony: 26.08.2017 r.

Back to top