Intencje Różańca na październik 2017

Św. Klara – o ochronę życia nienarodzonych

Św. Maria Magdalena o umiłowanie odmawiania modlitwy różańcowej w rodzinach

Św. Faustyna – za studentów rozpoczynających rok akademicki

Św. Katarzyna o dobre przygotowanie rodziców i dzieci
do I Komunii Świętej

Pluton św. Józefa za młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania i ich rodziny

Żywy Różaniec to zatwierdzone przez Kościół stowarzyszenie religijne.

Każdą Różę tworzy 20 osób, które codziennie odmawiają Różaniec w określonej intencji - jedna osoba odmawia jedną tajemnicę dziennie. W ten sposób każdy pomimo tego, że rozważa tylko jedną tajemnicę, ma zasługę taką samą jakby odmówił cały Różaniec, gdyż róża złożona z 20 osób w istocie odmawia całą modlitwę. Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Członkinie Żywego Różańca starają się o częstszy udział we Mszy św., intensywniejsze życie sakramentalne i służenie bliźnim w codziennych potrzebach, angażują się też w życie parafii.

 

Członkowie Żywego Różańca, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 roku, osiem razy w roku mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, w następujące dni:

  • w dzień przyjęcia do Żywego Różańca,
  • w Boże Narodzenie (25 XII),
  • w święto Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 III),
  • w Zmartwychwstanie Pańskie,
  • we Wniebowzięcie Matki Bożej (15 VIII),
  • w święto Królowej Różańca Świętego (7 X),
  • w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII).

 

Wybrane imiona Patronów grup:

Róża "św. Klary"

Róża "św. Marii Magdaleny”

Róża "św. Faustyny”

Róża "św. Jana Pawła II”

Róża "św. Katarzyny”

Pluton różańcowy "św. Józefa” (grupa męska)

W obliczu wielu wezwań płynących ze świata zapraszamy do przyłączenia się do nas.


Zobacz plan tajemnic Plutonu na bieżący miesiąc

Back to top