Żywy Różaniec to zatwierdzone przez Kościół stowarzyszenie religijne.

Każdą Różę tworzy 20 osób, które codziennie odmawiają Różaniec w określonej intencji - jedna osoba odmawia jedną tajemnicę dziennie. W ten sposób każdy pomimo tego, że rozważa tylko jedną tajemnicę, ma zasługę taką samą jakby odmówił cały Różaniec, gdyż róża złożona z 20 osób w istocie odmawia całą modlitwę. Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Członkinie Żywego Różańca starają się o częstszy udział we Mszy św., intensywniejsze życie sakramentalne i służenie bliźnim w codziennych potrzebach, angażują się też w życie parafii.

 

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotykamy się na wymianie tajemnic i spotkaniu formacyjnym po Mszy św. o godz. 9:30. ZAPRASZAMY.

 

Członkowie Żywego Różańca, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 roku, osiem razy w roku mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, w następujące dni:

  • w dzień przyjęcia do Żywego Różańca,
  • w Boże Narodzenie (25 XII),
  • w święto Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 III),
  • w Zmartwychwstanie Pańskie,
  • we Wniebowzięcie Matki Bożej (15 VIII),
  • w święto Królowej Różańca Świętego (7 X),
  • w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 XII).

 

Wybrane imiona Patronów grup:

1 - Róża "św. Klary"

2 - Róża "św. Jana Pawła II”

3 - Róża "św. Faustyny”

4 - Róża "św. Katarzyny”

5 - Pluton różańcowy "św. Józefa” (grupa męska)

 

W obliczu wielu wezwań płynących ze świata zapraszamy do przyłączenia się do nas.