Laudato si - encyklika

Czytaliśmy i śpiewaliśmy wspólnie na pięknej nowej sali katechetycznej.


Koronka na ulicach miast 2021

Na chwałę Jezusa Miłosiernego.


Boże Ciało 2021

Na chwałę Jezusa Eucharystycznego.