Konto bankowe parafii Miłosierdzia Bożego w Pile:

23 8943 0004 0009 6999 3000 0010

WPŁATA BEZPOŚREDNIA