Nowe konto bankowe

75 1090 1320 0000 0001 4768 8592

WPŁATA BEZPOŚREDNIA

Stare konto bankowe parafii Miłosierdzia Bożego w Pile wciąż działające:

23 8943 0004 0009 6999 3000 0010