L.P. OSOBA TAJEMNICA
1. Helena C.. Zwiastowanie NMP
2. Stafania N. Nawiedzenie NMP
3. Bożena M. Boże Narodzenie
4. Monika C. Ofiarowanie Pana Jezusa
5. Barbara C. Znalezienie Pana Jezusa
 6. Danuta Sz. Modlitwa w Ogrójcu
7. Mieczysława K. Biczowanie
8. Wanda P. Cierniem ukoronowanie
9. Jadwiga M. + Droga krzyżowa
10. Alicja G. Śmierć Jezusa na krzyżu
11. Małgorzata G. Chrzest Jezusa w Jordanie
12. Krystyna W. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie
13.   Głoszenie przez Pana Jezusa Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 
14.