Caritas

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000198645). Caritas Polska koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je wykonywaniu ich zadań. Ponadto Caritas Polska pełni rolę reprezentacyjną (występując w imieniu Caritas w Polsce na szczeblu krajowym i międzynarodowym), formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom).

 

W naszej parafii Zespół Caritas powstał 1.09.2014 r. Spotkania grupy odbywać się będą raz w miesiącu. Chętnych do pomocy osobom potrzebującym zapraszamy do kontaktu z ks. Proboszczem.

Mali wielcy

Życie jest po to, żeby dawać z siebie jak najwięcej innym ludziom - zapewne taka myśl towarzyszyła wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, którzy wzięli udział w diecezjalnej akcji Caritas „ Zapałka nie ogrzeje’.

Założenie Parafialnego Zespołu Caritas

1.09.2014 r. powstał Parafialny Zespół Caritas. W celu zawiązania grupy z Koszalina do naszej parafii przybył odpowiedzialny za Caritas w diecezji - ks. Tomasz Roda. Na spotkaniu inicjacyjnym wybrany został zarząd Parafialnego Zespołu. Spotkania grupy odbywać się będą raz w miesiącu. Chętnych do pomocy osobom potrzebującym zapraszamy do przyłączenia się do nas.

Zapałka nie ogrzeje

Tuż przed okresem grzewczym Szkolne Koło Caritas naszej parafii przeprowadziło akcję "Zapałka nie ogrzeje".

Zbiórka żywności

W czasie zbiórki żywności w Biedronce i Piotrze i Pawle zebrano łącznie 435,7 kg żywności. Zrobiono z tego 38 paczek dla osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i rodzin, będących w trudnej sytuacji materialnej. Paczki miały różną wagę, w zależności od ilości osób, które miały otrzymać pomoc - od 2 kg (dwie paczki) do około 13 kg. Część pozostałych produktów, w ilości 66 kg została zawieziona do Domu Miłosierdzia w Koszalinie, część (makarony w ilości ok. 20 kg) pozostały do dalszego rozprowadzenia.