Caritas

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000198645). Caritas Polska koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je wykonywaniu ich zadań. Ponadto Caritas Polska pełni rolę reprezentacyjną (występując w imieniu Caritas w Polsce na szczeblu krajowym i międzynarodowym), formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom).

 

W naszej parafii Zespół Caritas powstał 1.09.2014 r. Spotkania grupy odbywać się będą raz w miesiącu. Chętnych do pomocy osobom potrzebującym zapraszamy do kontaktu z ks. Proboszczem.

Mali wielcy

Życie jest po to, żeby dawać z siebie jak najwięcej innym ludziom - zapewne taka myśl towarzyszyła wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, którzy wzięli udział w diecezjalnej akcji Caritas „ Zapałka nie ogrzeje’.

Założenie Parafialnego Zespołu Caritas

1.09.2014 r. powstał Parafialny Zespół Caritas. W celu zawiązania grupy z Koszalina do naszej parafii przybył odpowiedzialny za Caritas w diecezji - ks. Tomasz Roda. Na spotkaniu inicjacyjnym wybrany został zarząd Parafialnego Zespołu. Spotkania grupy odbywać się będą raz w miesiącu. Chętnych do pomocy osobom potrzebującym zapraszamy do przyłączenia się do nas.

Zapałka nie ogrzeje

Tuż przed okresem grzewczym Szkolne Koło Caritas naszej parafii przeprowadziło akcję "Zapałka nie ogrzeje".

Zapałka nie ogrzeje

Szast! Zapłonęło światełko, rzucając snopy iskier i oświetlając małą rączkę, która trzymała zapałkę”.

Hans Christian Andersen - „Dziewczynka z zapałkami”

Akcja CARITAS Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej „Zapałka nie ogrzeje” skierowana na pomoc potrzebującym w zakupie opału lub opłaceniu ogrzewania zostanie przeprowadzona w parafii Miłosierdzia Bożego w Pile w niedziele 8 i 15 listopada 2020 r. Zbiórka pieniędzy będzie miała miejsce po Mszach Świętych o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00.

Każdego roku byliście z nami. Dziś wierzymy, że pomimo sytuacji, która ogranicza nasze działania fizycznie, nie ograniczy siły naszych serc i po raz kolejny pomożemy – bo chcemy. Już dziś wpłaty można na ten cel dokonać na konto Caritas parafii Miłosierdzia Bożego BS - LIPKA 59 8943 0004 0009 6999 2000 0020 z dopiskiem: „Zapałka nie ogrzeje”.

Ofiarodawcy otrzymają za okazane wsparcie finansowe specjalnie wyprodukowane na ten cel symboliczne pudełka zapałek, opatrzone hasłem i logo CARITAS.

Zbiórka żywności

W czasie zbiórki żywności w Biedronce i Piotrze i Pawle zebrano łącznie 435,7 kg żywności. Zrobiono z tego 38 paczek dla osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i rodzin, będących w trudnej sytuacji materialnej. Paczki miały różną wagę, w zależności od ilości osób, które miały otrzymać pomoc - od 2 kg (dwie paczki) do około 13 kg. Część pozostałych produktów, w ilości 66 kg została zawieziona do Domu Miłosierdzia w Koszalinie, część (makarony w ilości ok. 20 kg) pozostały do dalszego rozprowadzenia.