Koronka na ulicach miast świata 2023

Głosimy miłosierdzie modlitwą dla wszystkich


Faustynki Jadwiżyńskie 2023

Wspólnota parafialna się bawi.


Boże Ciało 2023

Z Jezusem ulicami naszego miasta.