Zachęcamy do medytacji nad tajemnicą cudu w Kanie Galilejskiej.

 

W ramach imienin św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, zachęcamy do przeczytania bądź wysłuchania Ewangelii tegoż Apostoła.

Zachęcamy do medytacji nad tajemnicą drogi krzyżowej Jezusa.

ODPUST ZUPEŁNY

Odpust zupełny można uzyskać w ciągu dnia jeden raz. Aby to uczynić, należy poza wyznaczonym czynem odpustowym spełnić następujące cztery warunki:

Back to top