Zachęcamy do medytacji nad tajemnicą nawiedzenia św. Elżbiety.

 

Zapraszamy na wspólną modlitwę oddając cześć Bogurodzicy!

Dzisiaj (22.12. niedziela) po Mszy wieczornej zaśpiewamy pierwszą część - na drugą zapraszamy po nowym roku (termin będzie podany w ogłoszeniach)

Przy wejściu do kościoła na stoliku będą do wzięcia świece, przy których świetle będziemy modlić się, wsłuchując się w słowa śpiewane przez scholę.

Trochę historii poniżej...

Zachęcamy do medytacji nad tajemnicą narodzenia Jezusa.

ADMIRABILE SIGNUM

1. Godny podziwu znak żłóbka, tak drogi chrześcijanom, zawsze budzi zadziwienie i zdumienie. Przedstawienie wydarzenia narodzin Jezusa oznacza zwiastowanie tajemnicy wcielenia Syna Bożego, z prostotą i radością. Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią, która wypływa z kart Pisma Świętego. Kontemplując scenę Bożego Narodzenia, jesteśmy zaproszeni do duchowego wyruszenia w drogę, pociągnięci pokorą Tego, który stał się człowiekiem, aby spotkać każdego człowieka. I odkrywamy, że On nas miłuje tak bardzo, że jednoczy się z nami, abyśmy i my mogli się z Nim zjednoczyć.

Gregorianka to popularna nazwa Mszy Św. Gregoriańskiej, czyli 30 Mszy Św. odprawianych nieprzerwanie przez 30 kolejnych dni w intencji jednej osoby zmarłej. To najskuteczniejszy sposób pomocy osobom zmarłym, pozwalający na skrócenie mąk czyśćcowych i przybliżenie ich do pełnego zjednoczenia z Bogiem, a jednocześnie najlepszy „prezent”, jaki możemy im ofiarować.

Tradycja odprawiania gregorianki sięga VII w. i wiąże się z osobą papieża św. Grzegorza I  Wielkiego, będącego wcześniej opatem benedyktyńskiego klasztoru św. Andrzeja na Mons Caelius w Rzymie. Kiedy jeszcze sprawował tę zakonną funkcję, pewnego dnia ...

Zachęcamy do medytacji nad tajemnicą śmierci krzyżowej Jezusa.

 

Back to top