Małżonkowie na nowo

Stowarzyszenie Spotkań Małżeńskich serdecznie zaprasza wszystkie małżeństwa, szczególnie mające trudności we wzajemnej komunikacji , przeżywające różnego rodzaju kryzysy na weekend dla małżeństw w dniach 3-5 grudnia 2021 w koszalińskim CEF-ie.

Zgłoszenia: tel. 600 984 248 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

więcej informacji i świadectwa uczestników: www.spotkaniamalzenskie.pl

bł. kard. Stefan Wyszyński

Zamieszczamy link do zebranej kolekcji o kard. Stefanie Wyszyńskim.
    
https://wakelet.com/wake/gLvJzqEeIrGG-yeDuCm8V  
 
Kolekcję zebrały: pp. Irena Hanus i Katarzyna Pastusiak w ramach projektu Oddziału Okręgowego Szczecińsko-Koszalińskiego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana": "Prymas Tysiąclecia”. 

Zebrane materiały zostały podzielone na następujące działy:
1. HISTORIA ŻYCIA (biografia)
2. FILMY
3. PROPOZYCJE NA KATECHEZĘ (ćwiczenia, pomysły, prezentacje, metody, inspiracje)

Weekend dla narzeczonych - maj 2021

28-30.05.2021 - online

Zgłoszenia: tel.600984248 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona ogólnopolska ruchu (m.innymi świadectwa narzeczonych) www.spotkaniamalzenskie.pl

Rekolekcje są czasem odkrywania i formułowania odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość i sakrament małżeństwa oraz jaką rolę odgrywa wiara w kształtowaniu wzajemnej relacji. Uczestnicy uczą się także zasad komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz budowania autonomii w związku.

Miłosierdzie - rozważanie III

O KORZYŚCIACH Z CNOTY MIŁOSIERDZIA

"Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu" (Ps 40 2)

Nie ma cnoty, której by Pismo Święte zapewniało większą zapłatę niż cnocie miłosierdzia. Jeżeli Bóg wszystkie cnoty nagradza, to cnotę miłosierdzia podwójnie: dobrami doczesnymi i dobrami wiecznymi.

Niezliczone urywki Pisma Świętego mówią nam o nagrodzie doczesnej za miłosierdzie okazywane bliźnim. "Pożycza Panu, kto lituje się nad biednym, za dobrodziejstwo On mu wynagrodzi" (Prz 19,17). "Błogosławiony, czyje oko jest miłosierne; bo chlebem podzielił się z potrzebującym" (Prz 22,9). (...) Jeszcze wymowniej opisuje to Prorok: "...dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą" (Iz 58,7-8).

Miłosierdzie - rozważanie II

O OBOWIĄZKU MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM BLIŹNICH

"Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze ". (Ga 6,10)

Miłosierdzie - rozważanie I

POKÓJ A MIŁOSIERDZIE BOŻE

"Pokój wam...Jezus znowu rzekł do nich Pokój wam". (J 20,19 - 21)

Przy każdym prawie ukazaniu się po Zmartwychwstaniu Pan Jezus pozdrawia Apostołów słowami: "Pokój wam!" Czemu przed Męką swoją nie pozdrawiał ich w ten sposób? Bo jeszcze nie było dokonane dzieło Odkupienia. Teraz zaś została śmierć - skutek grzechu pierworodnego - pokonana, sam grzech zgładzony, odwieczny wróg ludzkości zdeptany i nastąpiło pojednanie Boga z grzeszną ludzkością. Wraca tedy utracony w raju pokój człowieka z samym sobą, z bliźnim i z Bogiem. (...)

Grzech zakłócił zgodę z Bogiem i wprowadził do duszy wewnętrzny niepokój i walkę ze sobą. Wyrzuty sumienia nie dają spokoju, powodują straszną udrękę wewnętrzną, której nikt i nic na świecie usunąć nie potrafi. Głosu sumienia nie zagłuszą ani nauka, ani sztuka, ani żadna potęga na świecie. Nie pomogą tu rozrywki i podróże, zabawy i uciechy tego świata. Aż oto przychodzi Chrystus i uspokaja wzburzone sumienia ludzkie. "Odpuszczone są twoje grzechy"(Łk 7,48). (...) Tę władzę odpuszczania grzechów przekazał Chrystus Apostołom i ich następcom - biskupom i kapłanom - w dniu Zmartwychwstania i w ten sposób zapewnił pokój wewnętrzny i zgodę z Bogiem i z własnym sumieniem dla wszystkich ludzi dobrej woli po wszystkie czasy aż do skończenia świata.

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

Zapraszamy do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

https://www.duchowa-adopcja.pl

Deklaracje papierowe są na stoliki w przedsionku naszego kościoła. Polecamy także APKĘ na telefon: APKA na telefon

Weekend dla narzeczonych

Stowarzyszenie Spotkań Małżeńskich zaprasza na:

WEEKEND DLA NARZECZONYCH 9-11.04.2021 - online

Zgłoszenia: tel.600984248 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Rekolekcje są czasem odkrywania i formułowania odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość i sakrament małżeństwa oraz jaką rolę odgrywa wiara w kształtowaniu wzajemnej relacji. Uczestnicy uczą się także zasad komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz budowania autonomii w związku.
Rekolekcje przeznaczone są zarówno dla narzeczonych jak i par „chodzących” ze sobą, ale poważnie myślących o małżeństwie. Czas ten pozwala parom przyjrzeć się, na ile plany wspólnego życia małżeńskiego są właściwe i dojrzałe.

Rozważanie na I sobotę marca 2021

Zapraszamy do modlitwy wynagradzającej!
Sobota 6 marca 2021 r. godz. 8:00 - Msza św., adoracja, medytacja i różaniec.


Strona sekretariatu fatimskiego

 

Propozycje rekolekcyjne

Redakcja Audycji Katolickich wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, przygotowuje cykl spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następujących terminach i porach.

Orędzia na Wielki Post