ODPUST ZUPEŁNY

Odpust zupełny można uzyskać w ciągu dnia jeden raz. Aby to uczynić, należy poza wyznaczonym czynem odpustowym spełnić następujące cztery warunki:

Gdy się w Betlejem narodziłeś, pokój ludziom ogłosiłeś.

Mały Jezus cicho śpi, Książę Nieba jako żebrak.

Adwentowa Panno,
brzemienna obietnicą,
zanurzona i okryta
Ducha Tajemnicą.

Back to top