Twoje Imię to brama Nieba

dla nas otwarta,

droga pewna w Dom Ojca

i przystań dobra

wśród naszych wędrówek.

Twoje Imię to ziarno,

które Ojciec posiał w naszym sercu,

perła ukryta w naszej roli.;

to szczęście spotkania przyjaciela,

odpoczynek serca, które szuka.

To dom radości

i wieczerza łaski,

chleb nasz powszedni

i kielich przymierza.

Twoje Imię jest melodią mego serca,

które Tobie śpiewa.

s. M. Beata od Jezusa Eucharystycznego OCD