Dzisiejsza Ewangelia J 2, 1-11
lub inne do wyboru:
J 19, 25-27 ; Łk 1, 26-38