Informacje dotyczące przygotowania dziecka do I Komunii Świętej 27 maja 2018 r. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego:

ISTOTA

Przygotowujemy wspólnie dzieci do tego, aby po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii poprzez przyjęcie Komunii Świętej, a więc Jezusa, ŻYWEGO Boga, który z MIŁOŚCI do człowieka jest OBECNY pod postacią CHLEBA i WINA w swoim CIELE i swojej KRWI. Ten Pokarm, jak mówi Pismo Święte, jest niezbędny nam i dzieciom, aby pięknie przeżyć życie na ziemi, a jeszcze bardziej po to, aby mieć ŻYCIE WIECZNE po śmierci!

Jezus rzekł: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».” J 6, 53-58.

Pozostałe informacje:

 1. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje trzy przestrzenie:
 1. KOŚCIÓŁ podczas Mszy Świętej, nabożeństw, katechez parafialnych w ramach krótkich spotkań po Mszach Świętych (patrz: terminarz).
 2. SZKOŁAna lekcji religii, według rozkładu materiału dydaktycznego, tematy podprowadzające pod świadome przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej; drugi etap sprawdzania wiedzy, znajomości modlitwy i przykazań przez katechetę;
 3. DOMmodlitwa rodzinna; wspólne chodzenie na Mszę Świętą i nabożeństwa; sprawdzanie i ocena znajomości modlitw i przykazań; rozmowy rodziców z dzieckiem na temat Pana Jezusa, religii katolickiej, sakramentu Eucharystii; świadectwo wiary, które dają rodzice dziecku nie wstydząc się wyznawania i praktykowania wiary; położenie akcentu w rozmowach bardziej na DAR, jakim jest możliwość przyjęcia do serca Pana Jezusa w Komunii Świętej, niż na PREZENTY, które się dostaje z tej okazji.
 1. Do Pierwszej Komunii Świętej potrzebny jest akt chrztu z parafii, w której Dziecko było ochrzczone (proszę już teraz się o to zatroszczyć); dzieci ochrzczone w parafii pw. Miłosierdzia Bożego nie potrzebują takiego aktu.
 2. Jeżeli dziecko, które chce przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego, nie mieszka na terenie naszej parafii, konieczne jest zaświadczenie (zgoda) od Proboszcza, na którego terytorium parafii dziecko mieszka. W przypadku Komunii Świętej, jak i wszystkich sakramentów, ważne jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.
 3. Zapraszamy Rodziców do współtworzenia Mszy Świętych poprzez czytanie pierwszego i drugiego czytania;
 4. Należy wśród Rodziców wybrać komitet organizacyjny Pierwszej Komunii Świętej (przewodniczący, zastępca i skarbnik); Wybrany skarbnik będzie odpowiedzialny za wszelkie zbiórki pieniężne.
 5. Wystrój kościoła oraz wybór fotografa i kamerzysty należą do Rodziców (ostatecznie prosimy jednak o akceptację projektu wystroju duszpasterzy w celu dostosowania pomysłu do zasad liturgicznych); osoby odpowiedzialne ze fotografowanie i nagrywanie Uroczystości muszą posiadać odpowiedni kurs i dostosować się do wskazań duszpasterzy.
 6. Koszty wspólne związane z Pierwszą Komunią Świętą:
  • wystrój wnętrza – wykonawca i cena do ustalenia;
  • fotograf i nagrywanie – wykonawca i cena do ustalenia;
  • książeczka do nabożeństwa, ok. 15 zł.;
  • zaproszenia dla wychowawców – wykonawca i cena do ustalenia;
  • obrazek - pamiątka Pierwszej Komunii Świętej, ok. 20 zł;
  • dar ołtarza – do wspólnego ustalenia;
 7. MSZA ŚWIĘTA i NABOŻEŃSTWA:
 • Dzieci, nie tylko z faktu przygotowywania się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, ale z obowiązku i pragnienia wynikającego z coraz bardziej świadomego przeżywania wiary, uczestniczą co tydzień w niedzielnym świętowaniu podczas Mszy Świętej. W naszej parafii proponujemy Mszę Świętą o godzinie 11:00, która jest specjalnie przygotowana, aby pomóc dzieciom w Jej przeżyciu.
 • W październiku zapraszamy dzieci do udziału w nabożeństwie różańcowym. Różaniec prowadzony dla dzieci i przez dzieci będzie się odbywał w poniedziałki, środy i piątki o 16.30. Po każdym nabożeństwie różańcowym dzieci otrzymają obrazek, który wkleją na specjalną planszę.
 • W grudniu zapraszamy do uczestnictwa w Mszy Świętej Roratniej (w okresie Adwentu) od poniedziałku do piątku o godz. 6:45. Po Mszy św. zapraszamy na smakowitą bułeczkę z mlekiem lub kakaem.
 • W Wielkim Poście zapraszamy na Drogę Krzyżową dla dzieci w każdy piątek o 16.30.

Duszpasterze

 

Back to top