Biskup Zbigniew Zieliński administratorem apostolskim archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Informację w tej sprawie podała Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Publikujemy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Franciszek:

  1. Przyjął rezygnację arcybiskupa Andrzeja DZIĘGI z posługi arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego.
  2. Mianował administratora apostolskiego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej sede vacante w osobie biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Zbigniewa ZIELIŃSKIEGO.

Warszawa, 24 lutego 2024 roku.

+ Antonio Guido Filipazzi
Nuncjusz Apostolski

-----------------------------------------

Administrator apostolski sede vacante (stolicy wakującej) mianowany jest przez Stolicę Apostolską, a jego urząd jest tymczasowy. Sprawuje władzę w imieniu papieża i zapewnia zwyczajne zarządzanie diecezją do czasu wyłonienia nowego biskupa diecezjalnego. Procedura wyłonienia nowego biskupa diecezjalnego rozpoczyna się wraz ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego.