Komunikat Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka z okazji 25-lecia ukazania się pierwszego numeru „Gościa Niedzielnego” w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Drodzy Diecezjanie!

Tego, że w naszych czasach środki społecznego przekazu odgrywają ogromną i szczególną rolę, że są bardzo ważnym czynnikiem kształtującym umysły i serca ludzi, nie trzeba nikomu specjalnie udowadniać. Treści przekazywane w mediach mają także wpływ na naszą duchowość, na stosunek do drugiego człowieka, do Boga, do Kościoła, – a zatem na naszą wiarę. Tę ważną i wyjątkową rolę w kształtowaniu postaw wiary i ewangelicznego myślenia spełnia w naszej diecezji „Gość Niedzielny”.

Dnia 6 lutego 1994 roku ukazał się pierwszy numer „Gościa Niedzielnego” z diecezjalną częścią, noszącą wówczas tytuł „Wierzę”, a więc w tym tygodniu mija 25 lat od ukazania się pierwszego numeru tego tygodnika w naszej diecezji. Proszę Was, Siostry i Bracia, byśmy razem podziękowali za wierną służbę, pełnioną przez wszystkie te lata, pracownikom naszej redakcji, duchownym i świeckim, a także tym, którzy trudzą się dystrybucją „Gościa Niedzielnego” w parafiach.

W liście skierowanym do diecezjan w dniu ukazania się pierwszego numeru, śp. bp Czesław Domin odwołał się do słów św. Maksymiliana Kolbe, który już w okresie przedwojennym mówił, że nie wystarczy ambona, katecheza i misje, ale potrzebne jest słowo drukowane, by Ewangelia dotarła do jak największej liczby ludzi.

Dzisiaj jeszcze bardziej niż przed laty w wielości przekazów, nie zawsze prawdziwych i często nieżyczliwych Ewangelii, człowiek może się zagubić. Dlatego dobrze, że są media katolickie – w tym „Gość Niedzielny”.

Proszę Was, Kochani Diecezjanie, by ta rocznica stała się również okazją do ożywienia naszej świadomości, że lektura „Gościa Niedzielnego”, która jest dostępna na przysłowiowe „wyciągnięcie ręki” dla wychodzących z Kościoła i dostępna również w Internecie, była ważnym czynnikiem dla formacji naszej wiary.

Naszej Redakcji, wszystkim pracownikom i wszystkim Czytelnikom „Gościa Niedzielnego”, z serca błogosławię!

+ Edward Dajczak - Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski