Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych z ks. bpem Krzysztofem Włodarczykiem o Komunii Zwykłej w maju i Komunii Uroczystej w czerwcu odbędzie się 30 marca o godz. 17:00 na salce katechetycznej w podziemiach kościoła Miłosierdzia Bożego.

 

 

AKTUALNOŚCI

- opinia o zwykłej Komunii w maju

TABELA CZYTAŃ

- zapraszamy do czytania w kościele

RADA RODZICÓW

- skład Rady Rodziców

 


Informacje dotyczące przygotowania dziecka do Pierwszej Komunii Świętej
11.06.2016 w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pile

 

FOTOGRAF: Robert Judycki

 • koszt albumu 40 zł (w tym 5 zdjęć w rozmiarze 15 cm x 21 cm  + płytka ze wszystkim zdjęciami)
 • każdy z rodziców w studio fotograficznym wybiera 5 dowolnych zdjęć, które zostaną zamieszczone w albumie
 • wpłata za album do 31.05.2017 r.

KAMERZYSTA: Sławomir Orzełek

 • koszt płyty 40 zł
 • wpłata za płytkę do 31.05.2017 r.

 

ISTOTA

Przygotowujemy wspólnie dzieci do tego, aby po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii poprzez przyjęcie Komunii Świętej, a więc Jezusa, ŻYWEGO Boga, który z MIŁOŚCI do człowieka jest OBECNY pod postacią CHLEBA i WINA w swoim CIELE i swojej KRWI. Ten Pokarm, jak mówi Pismo Święte, jest niezbędny nam i dzieciom, aby pięknie przeżyć życie na ziemi, a jeszcze bardziej po to, aby mieć ŻYCIE WIECZNE po śmierci!

 

Jezus rzekł: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».” J 6, 53-58.

 

TERMINARZ

 • Wielki Post (marzec) – wspólna wieczorna adoracja Pana Jezusa (dzieci z rodzicami); po adoracji spotkanie
 • Kwiecień – niedziela 11:00 – poświęcenie alb; po Mszy Świętej krótkie spotkanie (alby rodzice kupują/odkupują we własnym zakresie)
 • Koniec kwietnia – ostateczny termin zdawania modlitw i przykazań podczas lekcji religii (każda rodzina dostanie tabelę z wykazem modlitw i przykazań do nauki na pamięć. Dzieci będą dopiero wtedy mogły zdawać na lekcji modlitwę lub przykazania, gdy wcześniej w domu zrobią to przed Rodzicami, którzy wstawią w wyznaczone miejsce własną ocenę).
 • Maj/czerwiec – bezpośrednie przygotowanie do przyjęci Pierwszej Komunii Świętej (częstsze spotkania)
  Gdy będzie taka potrzeba dłuższe spotkania dla rodziców będą organizowane w ciągu tygodnia.
 • 11.06.2017– godz. 11:00 - (niedziela) – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
 • 12-17.06.2016 – Biały Tydzień (w poniedziałek – pamiątkowe zdjęcie; w następnych dniach odbędzie się poświęcenie obrazków, medalików, różańców oraz wręczenie pamiątek
 • Czerwiec - jako Propozycja: Wspólne zakończenie roku współpracy, dziękczynienie Bogu za dar Eucharystii i oddanie dzieci w ręce Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu (pielgrzymka jednodniowa do Skrzatusza)

 

Pozostałe informacje:

 1. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje trzy przestrzenie:

 

 1. KOŚCIÓŁ podczas Mszy Świętej, nabożeństw, katechez parafialnych w ramach krótkich spotkań po Mszach Świętych (patrz: terminarz).
 2. SZKOŁAna lekcji religii, według rozkładu materiału dydaktycznego, tematy podprowadzające pod świadome przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej; drugi etap sprawdzania wiedzy, znajomości modlitwy i przykazań przez katechetę;
 3. DOMmodlitwa rodzinna; wspólne chodzenie na Mszę Świętą i nabożeństwa; sprawdzanie i ocena znajomości modlitw i przykazań; rozmowy rodziców z dzieckiem na temat Pana Jezusa, religii katolickiej, sakramentu Eucharystii; świadectwo wiary, które dają rodzice dziecku nie wstydząc się wyznawania i praktykowania wiary; położenie akcentu w rozmowach bardziej na DAR, jakim jest możliwość przyjęcia do serca Pana Jezusa w Komunii Świętej, niż na PREZENTY, które się dostaje z tej okazji.

 

 1. Do Pierwszej Komunii Świętej potrzebny jest akt chrztu z parafii, w której Dziecko było ochrzczone (proszę już teraz się o to zatroszczyć); dzieci ochrzczone w parafii pw. Miłosierdzia Bożego nie potrzebują takiego aktu.
 2. Jeżeli dziecko, które chce przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego, nie mieszka na terenie naszej parafii, konieczne jest zaświadczenie (zgoda) od Proboszcza, na którego terytorium parafii dziecko mieszka. W przypadku Komunii Świętej, jak i wszystkich sakramentów, ważne jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.
 3. Zapraszamy Rodziców do współtworzenia Mszy Świętych poprzez czytanie pierwszego i drugiego czytania;
 4. Należy wśród Rodziców wybrać komitet organizacyjny Pierwszej Komunii Świętej (przewodniczący, zastępca i skarbnik); Wybrany skarbnik będzie odpowiedzialny za wszelkie zbiórki pieniężne.
 5. Wystrój kościoła oraz wybór fotografa i kamerzysty należą do Rodziców (ostatecznie prosimy jednak o akceptację projektu wystroju duszpasterzy w celu dostosowania pomysłu do zasad liturgicznych); osoby odpowiedzialne ze fotografowanie i nagrywanie Uroczystości muszą posiadać odpowiedni kurs i dostosować się do wskazań duszpasterzy.
 6. Koszty wspólne związane z Pierwszą Komunią Świętą:
  • wystrój wnętrza – wykonawca i cena do ustalenia;
  • fotograf i nagrywanie – wykonawca i cena do ustalenia;
  • książeczka do nabożeństwa, ok. 15 zł.;
  • zaproszenia dla wychowawców – wykonawca i cena do ustalenia;
  • obrazek - pamiątka Pierwszej Komunii Świętej, ok. 20 zł;
  • dar ołtarza – do wspólnego ustalenia;
 7. MSZA ŚWIĘTA i NABOŻEŃSTWA:
 • Dzieci, nie tylko z faktu przygotowywania się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, ale z obowiązku i pragnienia wynikającego z coraz bardziej świadomego przeżywania wiary, uczestniczą co tydzień w niedzielnym świętowaniu podczas Mszy Świętej. W naszej parafii proponujemy Mszę Świętą o godzinie 11:00, która jest specjalnie przygotowana, aby pomóc dzieciom w Jej przeżyciu. Po każdej Mszy Świętej dzieci otrzymają obrazek, który wkleją do zeszytu od religii.
 • W październiku zapraszamy dzieci do udziału w nabożeństwie różańcowym. Różaniec prowadzony dla dzieci i przez dzieci będzie się odbywał w poniedziałki, środy i piątki o 16.30. Po każdym nabożeństwie różańcowym dzieci otrzymają obrazek, który wkleją na osobnej kartce A4.
 • W grudniu zapraszamy do uczestnictwa w Mszy Świętej Roratniej (w okresie Adwentu) od poniedziałku do piątku o godz. 7.00. Po każdej Mszy Świętej Roratniej dzieci otrzymają obrazek do wklejenia na specjalnie przygotowaną planszę.
 • W Wielkim Poście zapraszamy na Drogę Krzyżową dla dzieci w każdy piątek o 16.30. Po nabożeństwie dzieci otrzymają obrazek, który wkleją na osobnej kartce A4.

Duszpasterze

Back to top